Ειδικεύσεις

Το γόνατο είναι η μεγαλύτερη άρθρωση στο ανθρώπινο σώμα και από άποψη μηχανικής η πιο περίπλοκη.

 

 

Κατά τη διάρκεια της ζωής μας, λυγίζουμε και εκτείνουμε τα γόνατά μας εκατομμύρια φορές με αποτέλεσμα μια συνεχή πίεση.

Μόλις φτάσουμε σε μια συγκεκριμένη ηλικία, τα γόνατά μας συχνά έχουν υποστεί φθορά που ονομάζεται οστεοαρθρίτιδα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε έντονο και συνεχή πόνο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχεδόν όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις στην άρθρωση του γόνατος -με εξαίρεση την ολική αρθροπλαστική- μπορούν να πραγματοποιηθούν αρθροσκοπικά.

Για παράδειγμα, η αντικατάσταση των χιαστών, η μερική αφαίρεση και η συρραφή των μηνίσκων, η αποκατάσταση βλαβών του αρθρικού χόνδρου και άλλες χειρουργικές επεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο.

 

 

 

 

 

Αντιμετωπίζετε προβλήματα στο γόνατο; Αξίζετε ενα αποτελεσματικό σχέδιο θεραπείας, και όχι μια βιαστική ή άσκοπη επέμβαση.

• ακριβής διερεύνηση του προβλήματος 

• ατομικά προσαρμοσμένη θεραπευτική στρατηγική 

• βάρος στην συντηρητική θεραπεία

Μόνο όταν η συντηρητική αντιμετώπιση δεν αποδώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα, συζητούνται οι χειρουργικές λύσεις.

Εξαιτίας της λειτουργικής της φύσης, η άρθρωση του ισχίου υπόκειται και ισχυρά φορτία και είναι εκτεθειμένη σε τραυματισμούς αλλά και αλλοιώσεις

 

 

Με τον όρο οστεοαρθρίτιδα του ισχίου αναφερόμαστε στην προοδευτική εκφύλιση της άρθρωσης που χαρακτηρίζεται κυρίως από καταστροφή του αρθρικού χόνδρου και παραμόρφωση της αρχιτεκτονικής της άρθρωσης.

Η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου διαιρείται στην πρωτοπαθή ιδιοπαθή οστεοαρθρίτιδα και στη δευτεροπαθή οστεοαρθρίτιδα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαιτείται μακροχρόνια εμπειρία και εξειδίκευση, προκειμένου ένας γιατρός να διαγνώσει με ακρίβεια έναν τραυματισμό ή μια ασθένεια του ισχίου και να πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη θεραπεία.

Μετά από μια ακριβής διάγνωση, μπορεί να ξεκινήσει μια στοχευμένη συντηρητική θεραπεία, η οποία οδηγεί σε μακροχρόνια ελευθερία απο τα συμπτώματα ακόμη και χωρίς χειρουργική επέμβαση.

 

 

 

Εάν είναι απαραίτητη μια επέμβαση, υπό ορισμένες συνθήκες, πραγματοποιείτε με την μέθοδο της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής – MIS.

 

Η άρθρωση του ώμου αποτελεί την πιο ευκίνητη άρθρωση του ανθρώπινου σώματος

 

Rotator-Cuff-Tear.jpg

 

Η άρθρωση του ώμου βρίσκεται σε μία διαρκή ισορροπία ανάμεσα στην κινητικότητα και τη σταθερότητα.

rotatorrepairarthro_1280.jpgΤα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, στην διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών του ώμου.

Λόγω των όλο και πιο πολύπλοκων αθλητικών δραστηριοτήτων που ακολουθούν οι ασθενείς αλλα και λόγω της αυξημένης δραστηριότητάς τους σε μεγαλύτερη ηλικία, τα αίτια  πρέπει να εντοπιστούν με ακρίβεια και να αντιμετωπιστούν κατάλληλα.

Οι παθήσεις του ώμου μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά παθήσεις που σχετίζονται με τραυματικούς μηχανισμούς, συνήθως σε ασθενείς που ασχολούνται ενεργά με τον αθλητισμό. Η δέυτερη κατηγορία αφορά παθήσεις εκφυλιστικού τύπου, δηλαδή παθήσεις που δεν είναι αποτέλεσμα ατυχήματος.

• Οί περισσότερες παθήσεις του ώμου, μόλις εντοπιστούν με ακρίβεια τα αίτια, μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά δηλαδή χωρίς χειρουργική επέμβαση.

 • Στις περισσότερες περιπτώσεις, εάν η χειρουργική αντιμετώπιση κριθεί απαραίτητη, μπορεί να πραγματοποιηθεί η αρθροσκοπική χειρουργική ( ελάχιστα επεμβατική μέθοδος ).

Η Σπονδυλική Στήλη είναι ο Άξονας του Σώματος

Η σπονδυλική στήλη είναι ένα πολύ σύνθετο σύστημα με διαφορετικές λειτουργίες. Οι αλλαγές που συμβαίνουν με την κανονική διαδικασία γήρανσης είναι πολλές φορές τα αίτια των παθήσεων, αν και ένας τραυματισμός μπορεί να επιταχύνει την εκφυλιστική διαδικασία. 

Εάν τα προβλήματα της σπονδυλικής στήλης δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα ή εάν αντιμετωπιστούν λανθασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιο πόνο, γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολη την περαιτέρω θεραπεία. 

 

 

 

 

 

 

  • Άμεση κλινική εκτίμηση, ακριβή διάγνωση και εξατομικευμένη θεραπεία υψηλού επιπέδου με επίτευξη της ιδανικής ποιότητας ζωής.

  • Πρωτοποριακές και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές.

 

 

                         Θεραπεία Εγχύσεων                                                                                                                            Ελάχιστα Ενδοσκοπικές και Επεμβατικές Τεχνικές

A hand consists of 27 bones and 36 joints, which is about a quarter of all the bones that comprise   the human body

There is a whole range of diseases and disorders that are very specific to the hand and require a very special therapy

In the carpal tunnel syndrome, one of the three important hand nerves is narrowed at the level of the wrist crevice. This causes pain in the fingers and a numbness of the hand. These symptoms are very common at night, depriving the patient of sleep. Here, too, rapid relief can be achieved by a comparatively small procedure, if the conservative therapy attempts did not bring any success.

With the Trigger finger, the flexor tendon of the affected finger is narrowed so that this tendon can no longer slide freely and the movement of the finger is stopped abruptly. Only after overcoming the resistance, the movement can be completed, this leads to the typical and very painful “snap-phenomenon”. If conservative measures do not help, the ring band needs to be widened with a small operation and the damage is repaired

 • conservative options in the treatment of medical conditions and hand injuries.

•  surgical treatment options. 

The elbow joint consist of three bones, humerus, ulna and radius.

 You have pain in the area of ​​the elbow?

Tennis Elbow (Lateral Epikondylitis) is an inflammation of the tendons that join the forearm muscles on the outside of theelbow.

Golfer’s elbow (Medial Epikondylitis) is a condition that causes pain where the tendons of your forearm muscles attach to the bony bump on the inside of your elbow.

Through special clinical tests, the diagnosis can be made very quickly.

Need an individual therapy plan ?

  • avoid uniform movements

  • special “Epicondylitis clasp”

  • stretching the forearm muscles

  • infiltration therapy of tendon insertion

  • Shock Wave therapy

 Only in exceptional cases an operative therapy is necessary.

The sooner the treatment starts, the sooner you will be pain free again.

The upper ankle joint is essentially stabilized by ligaments.

Due to the high loads, ligament injuries and fractures in this area occur relatively often.They can be detected early by appropriate specialist, a targeted treatment can be initiated.

achilles-tendon-rupture-feature-compress

Overlooked ligament injuries can in many cases after a symptom-free period appear wear and tear favor and should therefore be promptly recognized and treated.

Another quite common injury is a tear of the Achilles tendon. In this case, depending on the type of the injury, conservative or surgical treatment is possible.

Do you have any questions?
 Just give me a call and tell me your preferred appointment date – i will gladly advise you about the   possibilities for the diagnosis and treatment of ankle diseases

The foot consists of 26 bones, 33 joints, 107 ligaments and 19 muscles.

The most commonly treated diseases are hallux valgus, metatarsalgia with broadening and  swelling of the forefoot, pain, increased painful callus formation under the metatarsal heads and  often hammertoes, osteoarthritis of the great toe joint and painful tailor’s bunion.

 

Hallux valgus                                                    Hammertoes                                               Tailor’s bunion

After an exact diagnostic clarification of your feet problem, an individual therapeutic concept
with conservative treatment in the foreground, will be done.

Only when the conservative measures have not yielded the desired success, are the operative interventions discussed.